Protecția datelor cu caracter personal: Noi revizuiri aduse prin Decizia Băncii Europene de Investiții

  1. Prima pagină
  2. ARTICOLE
  3. Protecția datelor cu caracter personal: Noi revizuiri aduse prin Decizia Băncii Europene de Investiții
Protecția datelor cu caracter personal: Noi revizuiri aduse prin Decizia Băncii Europene de Investiții

Protecția datelor cu caracter personal: Noi revizuiri aduse prin Decizia Băncii Europene de Investiții

Protecția datelor cu caracter personal continuă să constituie un subiect dinamic, ce generează noi și noi schimbări la nivelul Uniunii Europene.


De curând, regulamentul european privind protecția datelor a fost revizuit printr-o nouă Decizie a Băncii Europene de Investiții, prin intermediul căreia au fost stabilite normele interne în baza cărora Direcția de Personal a Băncii Europene va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal.

Decizia mai vizează și condițiile în care se va proceda la restricționarea accesului la datele cu caracter personal, precum și a drepturilor alocate persoanelor vizate. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Revizuirea directivei pentru protecția datelor cu caracter personal îmbunătățește înțelegerea drepturilor și restricțiilor aferente operatorului 


Respectând prevederile articolului 38 din Statutul Personalului BEI I și II, se poate proceda la adoptarea de măsuri disciplinare contra membrilor personalului ce nu respectă obligațiile impuse de BEI, potrivit procedurii prevăzute în articolul 40 din actualul regulament european privind protecția datelor.

Politica pentru protecția datelor cu caracter personal este stipulată în articolul 41 din Statutul Personalului I și II al BEI, potrivit căruia pot fi supuse unei comisii de conciliere alte litigii decât cele care transpar din aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute în articolul 38. Respectând politica BEI privind demnitatea la locul de muncă și directivele BEI cu privire la procedura de apel în materie de apreciere, BEI trebuie să trateze reclamații privind orice eventuală hărțuire ori intenție de hărțuire împotriva evaluărilor performanței.

În baza anumitor circumstanțe se permite o conciliere a drepturilor persoanelor în acord cu cele stipulate în Regulamentul (UE) 2018 / 1725 (1), cu scopurile și necesitățile atribuțiilor Direcției Personal.


Este impusă respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale altor persoane vizate. Țînând cont de acest cadru, articolul 25 al regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal oferă Direcției Personal posibilitatea de a restrânge aplicarea articolelor 4, 14 - 22 și 35, în măsura în care dispozițiile acesteia sunt compatibile cu drepturile și obligațiile prevăzute la articolele 14 - 22.

Pentru a garanta eficiența procedurilor instituite de comitetul disciplinar și de conciliere, este necesară adoptarea unor norme interne prin intermediul cărora Direcția Personal poate restricționa drepturile persoanelor vizate în conformitate cu Articolul 25 alineatul (1) litera (c) literele (g) și (h) din Regulamentul (UE) 2018/1725.


De asemenenea, normele interne ar trebui să se aplice tuturor operațiunilor de prelucrare efectuate de Direcția Personal în exercitarea mandatului sau în conformitate cu articolele 40 și 41 din Statutul personalului I și II al BEI și cu politica BEI privind demnitatea la locul de muncă și liniile directoare privind procedura de contestare a aprecierii.

În vederea menținerii unei cooperări eficiente, Direcția Personal poate fi autorizată să aplice restricții asupra drepturilor persoanelor vizate de a proteja informațiile care conțin date cu caracter personal provenind de la alte servicii ale BEI, alte instituții, organisme, birouri și agenții arondate Uniunii Europene, state și țări terțe, precum și din partea organizațiilor internaționale. În acest sens, Direcția Personal ar trebui să consulte celelalte servicii, precum și celelalte instituții, organisme, birouri, agenții, autorități și organizații internaționale ale BEI pe baza motivelor relevante și a necesității și proporționalității restricțiilor.

Citeste si https://www.birocratica.ro/articol/despre-gdpr-implicatiile-asupra-cetatenilor-uniunii-europene/

Citeste si https://www.birocratica.ro/articol/curs-responsabil-cu-protectia-datelor-cor-cor-242231/
Author Avatar

Despre autor

Administrator si Fondator al site-ului www.birocratica.ro

Adaugă comentarii