GIORGIO ACCOUNTING

Societate de contabilitate si expertiză contabilă
  • 30 vizualizari

Despre GIORGIO ACCOUNTING

EVIDENȚĂ CONTABILĂ
SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE
CONSULTANȚĂ FINANCIAR-CONTABILĂ
EXPERTIZĂ CONTABILĂ
CONSULTANȚĂ FONDURI EUROPENE

EVIDENȚĂ CONTABILĂ

Organizarea evidenţei contabile (sintetice si analitice)
Întocmirea planului anual de amortizare a mijloacelor fixe
Întocmirea statelor de plata şi a ordinelor de plată aferente
Contabilizarea tuturor operaţiunilor patrimoniale:
Contabilizarea, introducerea si prelucrarea operaţiunilor de casă şi de bancă
Contabilizarea, introducerea si prelucrarea intrărilor materiale
Contabilizarea salariilor
Închiderea lunii
Întocmirea Balanţei lunare de verificare
Întocmirea Jurnalelor de cumpărări şi vânzări
Completarea Registrului Jurnal, Registrului Inventar si Registrului de Evidenţă Fiscală
Întocmirea şi depunerea Declaraţiilor privind obligaţiile fiscale la bugetul statului şi la bugetul local
Asistarea beneficiarului la controalele privind obligaţiile fiscale
Întocmirea şi depunerea Bilanţului contabil semestrial şi anual
Furnizarea de informaţii pentru analiza activităţii

SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE

calculul drepturilor salariale lunare
întocmirea statelor de plată
întocmirea Ordinelor de plată sau a Foilor de vărsământ aferente datoriilor către bugetul de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale
întocmirea şi depunerea on-line a declaraţiilor fiscale
evidenţa informatică a salariaţilor
completarea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă a Salariatilor (REVISAL) în format electronic
elaborarea Regulamentului de ordine interioară
întocmirea contractelor de muncă şi a actelor adiţionale pentru modificarea acestora
îndrumare legislativă privind:
Codul Muncii
Contractele individuale de muncă si contractele colective de muncă
Drepturile de asigurare socială
Raporturile de muncă
calculul drepturilor salariale, a impozitului pe salarii si a contribuţiilor aferente
calculul indemnizaţiilor de delegare, detaşare
depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile şi indemnizatiile sociale de sănătate
realizarea contactului între entitate şi Inspectoratul Teritorial de Muncă

CONSULTANȚĂ FINANCIAR-CONTABILĂ

Consultanţă financiar-contabilă la demararea activităţii, înfiinţarea persoanei juridice sau a persoanei fizice
consultanţă fiscală în cazul achiziţionării sau a vânzării unei întreprinderi
întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale
obţinere certificate fiscale
verificarea şi punctarea fişei de evidenţă pe plătitor la Administraţia Financiară
consultanţă contabilă şi fiscală cu ocazia reorganizării întreprinderilor: fuziune, divizare, lichidare, schimbarea formei de desfăşurare a activităţii
optimizarea fiscală în cazul încetării activităţii
consultanţă în vederea evitării dublei impuneri
asistență în probleme generale de fiscalitate
consultanţă privind impozitul pe venit
consultanţă privind aplicarea legislaţiei în materie de TVA
informaţii privind impunerea microîntreprinderilor
modalitatea de aplicare e legislaţiei privind impozitul pe profit
consultanţă privind impozitele şi taxele locale
studii și consultații pe probleme de ordin fiscal
înregistrare fiscală a persoanelor fizice şi juridice
întocmirea si depunerea documentației în relaţiile cu instituţiile statului
demararea procedurilor în vederea obţinerii unor răspunsuri oficiale din partea autorităţilor fiscale

EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Efectuăm expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Expertizele contabile sunt efectuate de persoane care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii, sunt înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari şi în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), cu viza anuală de exercitare a profesiei.

În funcţie de scopul principal pentru care expertizele sunt solicitate, întocmim:

Expertize judiciare, reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală şi alte legi speciale
Expertize contabile extrajudiciare, efectuate în afara unui proces justiţiar, pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă
În funcţie de natura principalelor obiective la care se referă expertiza, efectuăm:
expertize contabile în cauze civile
expertize contabile în cauze penale
expertize contabile în cauze comerciale
expertize contabile în cauze fiscale
alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de clienţi

Specialties

  • Analişti financiari
  • Consultanţi fiscali
  • Contabili
  • Evaluatori
  • Experţi contabili
  • Experţi judiciari
  • Firma de contabilitate

0  Review(s)

Lasa o recenzie

Please Login To add Review

Intrebari

Inca nu sunt raspunsuri