Marian Manda

Autorizatii mediu, Ape, Consultanta Tehnica
  • 8 vizualizari

Despre Marian Manda

Societate specializată având certificat de atestare emis de Ministerul Apelor și Pădurilor nr.9/19.07.2017, cu experiență în domeniu de peste 12 ani - privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:
a) întocmirea studiilor hidrogeologice în vederea alimentării cu apă din subteran, zone de protecție sanitară și hidrogeologică a captărilor de ape subterane, monitorizarea calității apelor subterane pentru unități cu potențial de poluare;
b) elaborarea documentaţiilor tehnice pentru fundamentarea solicitării la Aministrația Națională a Apelor Române a:
- avizului de gospodărire a apelor,
- autorizaţiei de gospodărire a apelor,
- avizului de amplasament in zone inundabile,
- permisului de traversare a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor (diguri, baraje);
c) elaborarea documentaţiilor tehnice pentru fundamentarea solicitării la Agenția de Protecția Mediului a:
- autorizatiei (integrate) de mediu = fișa de prezentare,
- acordului (integrat) de mediu = memoriu tehnic;
d) întocmirea de studii de fezabilitate și proiecte tehnice de execuție pentru sisteme centralizate de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare și sisteme de irigații;
d) consultanță tehnică de specialitate în domeniul hidrotehnic, cât și pentru activitățile enumerate mai sus.

Specialties

  • Obţineri autorizaţii

0  Review(s)

Lasa o recenzie

Please Login To add Review

Intrebari

Inca nu sunt raspunsuri