Ce daune acoperă o asigurare de raspundere civila?

  1. Prima pagină
  2. ARTICOLE
  3. Ce daune acoperă o asigurare de raspundere civila?
Ce daune acoperă o asigurare de raspundere civila?

Ce daune acoperă o asigurare de raspundere civila?

Asigurarea de raspundere civila este un tip de poliță achiziționată pentru a oferi acoperire pentru prevederile din dreptul civil. Asigurarea de raspundere civila este disponibilă în mai multe țări, printre care România și Anglia, și acoperă plata pentru daunele care rezultă din comportamentul asiguratului și creanțele îndreptate împotriva unui asigurat în timp ce polița este în vigoare. Acestea includ creanțe de raspundere civila care apar ca urmare a oricărei activități care generează daune materiale.

Tipuri de asigurari de raspundere civila

Asigurarea de raspundere civila include răspunderea care poate apărea unei terțe părți sau este rezultatul acțiunilor asiguratului. Răspunderea poate apărea ca rezultat al rănirii suferite de orice persoană sau terță parte și de proprietatea sa. Alte apariții ale răspunderii implică încălcarea și nerespectarea. Acțiunile unui asigurat pot include calomnie care nu a fost intenționată și rezultă din consiliere sau coaching furnizate de un profesionist.

Asigurarea de raspundere civila este de mai multe tipuri, printre acestea menționând raspunderea civila a chiriașului față de proprietar și viceversa, răspunderea civilă a producătorului sau răspunderea civilă pentru avocați, notari publici, societăți de consultanță în construcții etc.

Răspunderea acoperirii

Asigurarea de raspundere civila conține protecție împotriva numeroaselor tipuri de răspundere, cum ar fi raspunderea publică, raspunderea pentru produse și indemnizația profesională. Raspunderea publică include deteriorarea proprietății care rezultă din activități ale unui grup sau unei organizații. Răspunderea pentru produs include rănirea sau deteriorarea rezultată dintr-un produs care a fost vândut, respectiv achiziționat de persoana vătămată. Indemnizația profesională include erori și omisiuni, cum ar fi sfaturile necorespunzătoare sau nerespectarea, dacă este cazul.

Tipuri de reclamații

Acoperirea pentru multe tipuri de creanțe este asigurată prin asigurarea de raspundere civila care a fost achiziționată de o afacere sau grup. Un tip de revendicare include prejudiciul suferit de o terță parte care este rezultatul unui echipament defect. Un alt tip de revendicare este atunci când o persoană a fost rănită atunci când urmează instrucțiuni sau sfaturi. Revendicările pot apărea, de asemenea, atunci când animalele scapă și provoacă vătămări atunci când poarta proprietarului a fost lăsată deschisă.

 

 

Acoperire furnizată

Acoperirea oferită de o poliță de asigurare de raspundere civila este cuprinsă în secțiunea de raspundere civila a politicii. Această include tipul de răspundere care este acoperită și ce tipuri de daune sunt acoperite de polița. Încălcările includ pretenții care rezultă din activități de afaceri sau asigurate și creanțe care sunt făcute în temeiul dreptului civil, cu excepția cazului în care există alte excluderi privind polița. Acoperirea este prevăzută, de asemenea, pentru orice costuri juridice care apar.

Excluderi

Asiguratorii care acoperă asigurarea de raspundere civila au în general multe excluderi care sunt incluse într-o politică. Excluderile privind o politică pot include orice cunoștințe anterioare care ar putea genera o reclamație și orice pretenții făcute de angajații unei afaceri. Alte excluderi includ acte săvârșite deliberat de către asigurat și creanțe de la o organizație care este controlată de deținătorul poliței de asigurare.

Asigurarea de raspundere civila se poate extinde inclusiv asupra daunelor provocate de copiii ori angajații beneficiarului poliței și chiar a daunelor provocate de animalele de companie culminând cu acoperirea cheltuielilor de judecată.
Author Avatar

Despre autor

Administrator si Fondator al site-ului www.birocratica.ro

Adaugă comentarii