SITUATII FINANCIARE ANUALE – Persoane juridice fără scop patrimonial

  1. Prima pagină
  2. SITUATII FINANCIARE ANUALE - Persoane juridice fără scop patrimonial
situatii financiare ONG

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

– bilanţ,

– contul rezultatului exerciţiului.

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de propunerea de distribuire a rezultatului exerciţiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum şi de celelalte documente prevăzute de lege.

Persoanelor juridice fără scop patrimonial li se poate solicita prezentarea şi a altor informaţii, în funcţie de necesităţile de informaţii ale instituţiilor statului.

Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

– bilanţ prescurtat,

– contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate, sunt însoţite de raportul administratorilor. Raportul administratorilor, conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă. Raportul administratorilor se aprobă de organul de administrare şi se semnează în numele acestuia de preşedinte.

Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:

– numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;

– calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);

– numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale, potrivit legislaţiei în vigoare.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente anului 2018 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice termenul este de  120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 30 aprilie 2019. Deoarece Guvernul a stabilit ca ziua de 30.04.2019 sa fie zi libera pentru sistemul bugetar, termenul de depunere se amâna automat  pana la data de  2 mai 2019.

Temei legal: Ordin nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,  Legea nr. 82/1991, republicată , Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Citeste si: https://www.birocratica.ro/articol/contabilitatea-in-partida-simpla/

Citeste si https://www.birocratica.ro/articol/registrele-de-contabilitate/

Avatar

Birou de Conta

Author Since:  2 aprilie 2019

CONTA ALTFEL

Conta zilelor noastre, conta care trebuie sa tina pasul cu tehnologia, conta creativa care mi s-a parut o gluma cand a aparut in programa de master, este de fapt realitatea nevoilor actuale ale tinerelor companii.
Contabilitatea organizata in detaliu, facuta cu simt de raspundere, cu rabdare si pricepere, corecta, apreciata, si de care entitatea sa aiba nevoie in luarea deciziilor sale, cu satisfactia unei lucrari care foloseste investitorilor, managementului, statului, colaboratorilor este obiectivul nostru.