Noi modificări la Codul Fiscal privind TVA

 1. Prima pagină
 2. Noi modificări la Codul Fiscal privind TVA
cota tva servicii electronice

Parlamentul a adoptat de curând Legea Nr. 172/2019 care schimbă Codul Fiscal privind TVA și multe altele cuprinse în corpul legislativ. Prin aceasta, se vor impune obligații în scopuri de TVA începând cu data de 11 octombrie, data intrării în vigoare a prezentei legi. În ansamblu, noua lege tratează operațiunile încadrate în segmentul de aplicare a taxei, pe care le vom dezbate în cele ce urmează.

Ce modificări privind cotele TVA se regăsesc în Codul Fiscal?

Principalele modificări aduse cotelor TVA din Codul Fiscal tratează operațiuni de tipul livrării de bunuri ori înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, astfel:

 1. Livrare de bunuri 

 • Livrarea de bunuri face referire la transmiterea dreptului / autorizarea altei persoane de a dispune de bunuri la fel ca în cazul calității de proprietar;
 • În egală măsură, potrivit condițiilor stabilite și stipulate prin norme metodologice, o persoană impozabilă, ce acționează în nume propriu, dar în contul altcuiva, din poziția de intermediar, în cadrul unei livrări de bunuri, a achiziționat și livrat bunurile ea însăși;
 • Livrări de bunuri sunt considerate și:
 • Predarea bunurilor în baza unui contract către o persoană ce prevede efecutarea plății în rate ori a altui tip de contract care stiupulează că bunul / proprietatea va intra în posesia persoanei în cauză cel mai târziu la momentul în care plătitorul va achita ultima parte a sumei scadente (excepție de la regulă fac contractele de leasing);
 • Transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri rezultate din procese de executare silită, exceptând situațiile în care se transferă bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituții publice având ca scop lichidarea unei obligații fiscale restante;
 • Transferarea din posesiunile persoanelor impozabile către domeniul public a bunurilor la schimb în cadrul unei despăgubiri.
 • Următoarele operațiuni aparțîn livrării de bunuri efectuate cu plata și aduc modificări la Codul Fiscal privind cotele TVA:
 • Situația în care o persoană impozabilă preia bunuri mobile cumpărate sau produse de această pentru a le utiliza în scopuri incompatibile cu activitatea economică pe această o desfășoară, în situația în care taxa asociată acestora ori părților componente ale acestora a fost dedusă fie total, fie parțial;
 • Situația în care o persoană impozabilă procede la preluarea unuia sau a mai multor bunuri mobile cumpărate ori produse de aceasta cu scopul punerii lor la dispoziția altor persoane în mod gratuit;

v  SE ABROGĂ dispoziția care face referire la preluarea de o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale cumpărate ori produse de aceasta, care au că scop utilizarea lor în scopul unor operațiuni ce nu acordă drept integral de deducere, în situația în care taxa asociată acestor bunuri a fost parțial sau total dedusă la dată efectuării achiziției.

 • Orice tip de distribuire către asociații ori acționari a bunurilor provenite din activele proprii ale unei persoane impozabile, chiar și o distribuire de bunuri asociată lichidării ori dizolvării fără lichidare a persoanei impozitate se constituie livrare de bunuri efectuată cu plata;
 • Este considerată livrare separată a bunului orice fel de tranzacție care rezultă în urmă a două sau mai multor transferuri succesive ale dreptului de proprietate aferent unui bun sau a mai multora.
 1. Obligații cu privire la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

 • Organele abilitate vor înregistra în scopuri de TVA toate persoanele care îndeplinesc criteriile de obligativitate pentru solicitarea înregistrării;

Excepții sunt aplicate în cazul persoanei impozabile care prezintă mare risc; în acest caz, prin intermediul normelor metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal, diferit de procedura prin ordinul președintelui ANAF, așa cum prevedea forma precedentă.

Citeste si: https://www.birocratica.ro/ce-este-si-cum-ne-afecteaza-deficitul-bugetar-economia/

Citeste si https://www.birocratica.ro/scenariu-fiscalitate-previziuni-economice-curente/

Avatar

Andreea Torok

Author Since:  19 octombrie 2018

Administrator si Fondator al site-ului www.birocratica.ro