DIVIDENDE

 1. Prima pagină
 2. DIVIDENDE
dividends
 • Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Dividendele reprezinta venituri din investitii pentru care contribuabilii nu datoreaza contribuții de asigurări sociale (CAS), insa aceste venituri sunt supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

Persoanele fizice care realizează venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) cod fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației unice.

La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 și 105 din copdul fiscal.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) din codul fiscal o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice (2080*12=24.960 lei pentru anul 2019).

Pentru anul 2019, daca se estimeaza obtinerea de venituri cumulate – din dividende cu celelalte venituri de la art. 155 alin. (1) lit. b) – f) si h) din codul fiscal – mai mari decat plafonul minim de 24.960 lei, atunci se datoreaza CASS in valoare de 2.496 lei (24.960lei*10% ).

Persoanele fizice care au incasat venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) din codul fiscal in anul 2018, peste plafonul legal (22.800 lei), si/sau estimeaza o depasire a plafonului legal in anul 2019 (24.960 lei), au obligativitatea depunerii declaratiei unice pana la data de 31 iulie 2019.

“ART. 155 – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

 1. a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform  76;
 2. b) venituri din activități independente, definite conform  67;
 3. c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform  70;
 4. d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile  125;
 5. e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform  83;
 6. f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform  103;
 7. g) venituri din investiții, definite conform  91;
 8. h) venituri din alte surse, definite conform  114.”
Temei legal:

Legea nr. 227/2003 privind Codul fiscal, actualizata in 2019

HG nr 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

HG nr 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.15/2019 – prelungire termen de depunere a declaratiei unice

Citeste si https://www.birocratica.ro/investeste-in-tine-modificarile-de-ultima-ora-aduse-programului/

Citeste si https://www.birocratica.ro/care-este-venitul-minim-pe-economie-in-europa/

Avatar

Birou de Conta

Author Since:  2 aprilie 2019

CONTA ALTFEL

Conta zilelor noastre, conta care trebuie sa tina pasul cu tehnologia, conta creativa care mi s-a parut o gluma cand a aparut in programa de master, este de fapt realitatea nevoilor actuale ale tinerelor companii.
Contabilitatea organizata in detaliu, facuta cu simt de raspundere, cu rabdare si pricepere, corecta, apreciata, si de care entitatea sa aiba nevoie in luarea deciziilor sale, cu satisfactia unei lucrari care foloseste investitorilor, managementului, statului, colaboratorilor este obiectivul nostru.