Cum se modifică eșalonarea la plata obligațiilor bugetare?

  1. Prima pagină
  2. Cum se modifică eșalonarea la plata obligațiilor bugetare?
ANAF

Un nou act normativ inițiat de oficiali amenință cu modificarea procedurii pentru eșalonarea la plata privind obligațiile de natură bugetară, procedură intrată în vigoare prin Ordin ANAF nr. 90/2016. În cuprinsul actului normativ sunt întâlnite numeroase modificări care vor induce o totală regândire a schemei de eșalonare, în cazul în care va fi adoptat.

Eșalonarea la plata obligațiilor bugetare, obiectul unui nou act normativ

Potrivit noului Ordin ANAF nr. 1960 din 09 Iulie 2019, pentru modificarea și completarea anexei nr. 1, se reformulează următoarele reglementări:

Organul fiscal competent va furniza următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale

  • Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale la cererea debitorului;
  • Până la data finalizării eșalonării la plată va fi amânată plata penalităților de întârziere înregistrate în certificatul de atestare fiscală;
  • Până la data finalizării eșalonării la plată, va fi amânată plata unui procent de 50% din dobânzile înregistrate în certificatul de atestare fiscală;
  • Se amână plata unui procent de 50% din majorările de întârziere, procent ce constituie componenta lor de penalitate, înregistrat în certificatul de atestare fiscală, până la data finalizării eșalonării la plată;
  • Amânarea plății penalităților de nedeclarare asociate principalelor obligații fiscale și nedeclarate sau declarate eronat de debitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, eșalonate la plată, în vederea diminuării cu un procent de 75% până la data finalizării eșalonării la plată.

Facilitățile ante-menționate fac parte din corpul teoretic al Codului de procedură fiscală și sunt adoptate de ordinul președintelui ANAF. Este important de reținut faptul că facilitățile nu sunt compatibile cu situațiile în care astfel de sume constituie abateri de natură penală, fiind produsul unor confiscări ori infracțiuni.

În situația în care există multiple categorii de debitori, cererea înaintată se va soluționa în interval de 15 zile (lucrătoare) de la data înregistrării la organul fiscal competent. Astfel de categorii sunt:

–          Debitori cu risc fiscal minor;

–          Debitori care nu dețin în proprietate bunuri;

–          Debitori pentru care nu se impune constituirea de garanții.

Eșalonarea la plată se acordă pe o durată de cel mult 6 luni, atât pentru obligațiile fiscale principale, cât și pentru penalitățile de întârziere, cele din urmă în cazul debitorilor care nu constituie niciun fel de garanție prin prisma faptului că nu dețin bunuri imobiliare în posesie. În această categorie sunt încadrați și debitorii care posedă în proprietate bunuri, însă acestea sunt ipotecate ori gajate de creditori, valoarea lor acoperind doar valoarea care face obiectul ipotecii / gajului.

Așadar, procedura de eșalonare la plată se poate modifica odată cu adoptatea noului act normativ. Impactate sunt categoriile ante-menționate de debitori, însă și terții care au deținut în posesie bunuri pe care acum nu le mai pot folosi în situația în care acestea fac, în prezent, obiectul unei ipoteci sau a unui gaj. De asemenea, actul normativ nuanțează clauza potrivit căreia eșalonarea la plată nu va putea fi efectuată în situația în care eșalonările constituie produsul unor confiscări sau infracțiuni. Pentru moment, actul normativ se află în analiză, urmând să se aștepte verdictul cu privire la adoptarea sau respingerea acestuia.

Citeste si :https://www.birocratica.ro/articol/ultimele-modificari-legislatie-case-de-marcat/

Citeste si :https://www.birocratica.ro/articol/ultima-ora-o-noua-versiune-privind-legea-darii-in-plata-a-fost-adoptata-de-parlament/

Avatar

Andreea Torok

Author Since:  19 octombrie 2018

Administrator si Fondator al site-ului www.birocratica.ro