Contractul de leasing poate fi modificat: Senatul dezbate un nou proiect de lege

  1. Prima pagină
  2. Contractul de leasing poate fi modificat: Senatul dezbate un nou proiect de lege
leasing

Un nou proiect de lege vizează modificarea contractului de leasing, în acord cu prevederile stipulate în legea leasingului nr. 90/1998. Proiectul, prin care se dorește modificarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997, se află în dezbatere în Senat. Proiectul de lege are drept obiectiv facilitarea condițiilor de plată în baza cărora un bun utilizat în leasing poate fi predat unui terț consumator. În corpul proiectului sunt stipulate noi condiții pe baza cărora un bun în leasing poate fi preluat de un alt cumpărător, altul decât cel pentru care a fost încheiat contractul de leasing.

Schimbări în contractul de leasing: Restituiri și rezilieri

Programul de lege prevede o serie de schimbări pentru ambele părți implicate în contractul de leasing, respectiv instituție și client. Se modifică următoarele:

  1. Dacă rata de leasing nu este acoperită de client (utilizatorul contractului de leasing) pentru trei luni consecutive de la scadență, instituția care a acordat contractul de leasing este îndreptățită să rezilieze contractul de leasing, în timp ce clientul este obligat la returnarea bunului utilizat în leasing și plata sumelor datorate, după cum este prevăzut în contractul de leasing;
  2. În situația în care clientul optează pentru restituirea bunului utilizat în regim de leasing, despăgubirile ulterioare vor mai cuprinde doar diferența rămasă între totalul sumelor datorate (potrivit contractului de leasing), redusă cu suma obținută prin valorificarea (exclusiv TVA), în baza unui raport de evaluare a bunului emis cu ajutorul unui evaluator autorizat;
  3. Se modifică Alineatele (1) și (2) ale Articolului 15:
  • (1): Sumele care se vor datora, potrivit contractului de leasing, alcătuiesc totalul:

o   amenzilor de circulaţie;

o   amenzilor pentru neplata rovinietei;

o   taxelor / impozitelor asociate bunului;

o   altor posibile amenzi aferente bunului;

o   eventualelor facturi care s-au emis, dar nu și achitat;

o   valorii de intrare rămase de achitat până la sfârșitul perioadei de leasing (inclusiv valoarea reziduală).

o   cheltuieli cu asigurările bunului (poliţa de asigurare obligatorie şi / sau poliţa de asigurare facultativă).

  • (2): Dacă și numai dacă bunul utilizat în sistem leasing a fost restituit potrivit termenelor stipulate în contractul de leasing, clientul sau un cumpărător al bunului cu pricina în intervalul de 5 zile de la îndeplinirea obligației de predare va beneficia de dreptul prioritar la achiziționarea bunului (cu o valabilitate de 30 de zile de la data predării):

o   În intervalul ante-menționat, se poate emite acceptarea de cumpărare la un preț cel puțin egal contravalorii sumelor datorate (potrivit contractului de leasing); în consecință, utilizatorului i se impune obligația de a credita contul finanțatorului cu diferența necesară până la concurența sumelor datorate potrivit contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduală la care se adaugă TVA;

o   În situația în care cumpărătorul propus de beneficiarul contractului de leasing lansează o ofertă cu o valoare mai mică decât suma totală datorată în contract, beneficiarului contractului de leasing i se impune obligația de a credita contul instituției cu care a încheiat contractul de leasing cu diferența necesară până la concurența sumelor datorate, nu mai târziu de data încasării de aceasta a prețului de vânzare asociat transferului dreptului de proprietate; se va respecta termenul prioritar de 30 de zile.

În finalul programului de lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 se mai stipulează că bunul utilizat în sistem de leasing va fi preluat și dat spre utilizare unui terț cumpărător la momentul încasării integrale a sumelor datorate potrivit contractului de leasing, dată care nu poate fi ulterioară termenului de 30 de zile de drept prioritar.

Citeste si https://www.birocratica.ro/articol/noile-reguli-itp-pentru-romanii-din-diaspora/

Citeste si https://www.birocratica.ro/articol/uber-bolt-si-clever-ordonanta-de-urgenta-adoptata-de-guvern/

Avatar

Andreea Torok

Author Since:  19 octombrie 2018

Administrator si Fondator al site-ului www.birocratica.ro