CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLA

  1. Prima pagină
  2. CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLA
contabilitatea in partida simpla

CONTABILITATEA IN PARTIDA SIMPLA

Se aplica de catre: persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit, al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, si este obtinut din urmatoarele surse:
a) activitati independente (activitati economice – persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale;
profesii libere -medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, arhitecti si alte profesii reglementate;
drepturi de proprietate intelectuala – in conditiile in care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real).
b) cedarea folosintei bunurilor;
c) activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
Contabilitatea in partida simpla reprezinta ansamblul registrelor si documentelor financiar-contabile care servesc la evidentierea, in mod cronologic si sistematic, a operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative.

Se utilizeaza urmatoarele registre contabile: Registrul-jurnal de incasari si plati, (serveste la inregistrarea cronologica a tuturor sumelor incasate si platite, atat in numerar, cat si prin conturi bancare, sume care se totalizeaza lunar) si Registrul-inventar (serveste la inregistrarea elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate).

Documentele justificative folosite in totalitate sau numai o parte in functie de activitatea desfasurata sunt:

Fișa mijlocului fix (14-2-2);

Factura (care se întocmeşte şi se utilizează în conformitate cu prevederile Codului fiscal);

Avizul de însoțire a mărfii (14-3-6A);

Lista de inventariere (14-3-12);

Chitanța (14-4-1);

Chitanța pentru operațiuni în valută (14-4-1/a);

Dispoziția de plată/încasare către casierie (14-4-4);

Statul de salarii (14-5-1/k).

Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se face în sistem real sunt obligati sa intocmeasca Registrul de evidență fiscala.

Inventarierea se efectueaza la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii.

Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale
Arhivarea si pastrarea documentelor financiar-contabile:  Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar este de 10 ani; documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se pastreaza pe o perioada de 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza 50 de ani; documentele justificative care atesta provenienta unor bunuri cu durata de utilizare mai mare de 5 ani, se pastreaza pe perioada de utilizare a bunurilor.
Temei legal: Legea contabilitatii nr. 82/1991, acualizata; Ordinul MFP nr. 170/2015; Ordin MFP nr. 3254/2017.

Citeste si :https://www.birocratica.ro/articol/situatii-financiare-anuale-persoane-juridice-fara-scop-patrimonial/

Citeste si: https://www.birocratica.ro/articol/registrele-de-contabilitate/

Avatar

Birou de Conta

Author Since:  2 aprilie 2019

CONTA ALTFEL

Conta zilelor noastre, conta care trebuie sa tina pasul cu tehnologia, conta creativa care mi s-a parut o gluma cand a aparut in programa de master, este de fapt realitatea nevoilor actuale ale tinerelor companii.
Contabilitatea organizata in detaliu, facuta cu simt de raspundere, cu rabdare si pricepere, corecta, apreciata, si de care entitatea sa aiba nevoie in luarea deciziilor sale, cu satisfactia unei lucrari care foloseste investitorilor, managementului, statului, colaboratorilor este obiectivul nostru.