Ce modificari aduce OUG 26 in domeniul zilierilor?

  1. Prima pagină
  2. Ce modificari aduce OUG 26 in domeniul zilierilor?
zilieri

In Monitorul Oficial nr. 309 din 19 aprilie 2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Ce modificari aduce OUG 26 in domeniul legislatiei privind zilierii?

A fost modificata Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri in principal cu urmatoarele:

  • Zilierii nu mai pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. Exceptie de la aceasta regula o fac zilierii ce activeaza in domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate şi în domeniul viticol, perioada in cazul acestora neputand depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
  • Se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor la data de 20 decembrie 2019, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor.
  • Impozitul pe venit aplicabil remuneraţiei primite de zilieri pentru activitatea prestată este 10% conform prevederilor Codului Fiscal. Calculul, declararea si plata impozitului pe venit cad in sarcina beneficiarului. In acelasi timp baneficiarul are obligatia de a calcula, declara si plati CAS pentru aceste venituri, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul de pensii, insa NU datoreaza CASS si CAM. De retinut in acest sens ca zilierul NU are calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate. Pentru zilierii care doresc sa se asigure in sistemul public de sanatate a fost modificat Codul Fiscal fiind introdusă o nouă categorie de persoane fizice care pot opta pentru plata CASS: „persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.”

Avand in vedere ca zilierul NU este asigurat pentru accidente de munca si boli profesionale, beneficiarul este obligat sa asigure plata unor eventuale cheltuieli de ingrijre medicala.

 Aria domeniilor in care pot activa zilierii a fost extinsa dupa cum urmeaza:

– Grupa 823 – activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

– Grupa 731 publicitate;

– Clasa 9001, clasa 9002 si  clasa 9004 -activităţi de interpretare artistică – spectacole , activităţi-suport pentru interpretarea artistică, spectacole şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole ;

– Clasa 0149, creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale;

– Diviziunea 5621 activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente ;

– Clasa 8130 activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare;

– Clasa 5610 restaurante;

– Clasa 5630 baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;

– Clasa 9140 activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale.

Citeste si https://www.birocratica.ro/articol/ce-modificari-aduce-legea-nr-60-2019-in-domeniul-tva/

Avatar

Andreea Torok

Author Since:  19 octombrie 2018

Administrator si Fondator al site-ului www.birocratica.ro