Acte normative 2019

 1. Prima pagină
 2. Acte normative 2019
important
 • Ordinul presedintelui ANAF nr. 48 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit” si 207 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti” (Monitorul Oficial nr. 38 din 15 ianuarie 2019).

Sinteza Modificari

Termen: Declaratiile informative se depun pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

In cazul formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit, se aduc urmatoarele modificari:

a) eliminarea indicatorului venit brut, avand in vedere ca, potrivit O.U.G. nr.18/2018, pentru veniturile din jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker, incepand cu data de 23 martie 2018, obligatia privind calculul, retinerea si declararea impozitului, pe fiecare beneficiar de venit, revine organizatorului sau platitorului de venituri;

b) introducerea veniturilor obtinute de nerezidenti la jocurile de noroc practicate in Romania;

c) includerea unei sectiuni referitoare la veniturile din dividende, in care sunt evidentiate atat veniturile distribuite, cat si veniturile platite.

In cazul formularului 207 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti” se aduc urmatoarele modificari:
a) eliminarea informatiilor referitoare la categoria venituri din jocuri de noroc pentru care, incepand cu data de 23 martie 2018, veniturile obtinute de nerezidenti la jocurile de noroc practicate in Romania se impoziteaza potrivit Titlului IV Impozitul pe venit din Codul fiscal.

 • Ordinul presedintelui ANAF nr. 50 din 11.01.2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii, precum si a modelului si continutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019).

 Sinteza Modificari

Se aproba un nou format al Declaratiei 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii.
Virarea sumelor reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se realizeaza de ANAF in maxim 90 de zile de la data depunerii cererii.

Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, in urmatoarele situatii, dupa caz:

 1. dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult; sau
 2. dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
 3. dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Romania, conform legii.
Formularul se depune de catre persoanele fizice care solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual, conform legii.

Termen de depunere – pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

 • Ordinul presedintelui ANAF nr. 51 din 11 ianuarie 2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creantelor fiscale prin operatiunea de dare in plata (Monitorul Oficial nr. 38 din 15 ianuarie 2019).

Potrivit prevederilor art. 263 din Codul de procedura fiscala, creantele fiscale administrate de organul fiscal central (cu anumite exceptii), precum si creantele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricand, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea in proprietatea publica a statului sau, dupa caz, a unitatii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentand constructie si teren aferent, precum si terenuri fara constructii.

Stingerea creantelor fiscale se face:

 1. in cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolventei, la valoarea cea mai mica, pentru fiecare bun imobil in parte, dintre evaluarea stabilita prin evaluare si valoarea de inventar a bunurilor imobile;
 2. in cazul debitorilor pentru care s-a deschis procedura insolventei, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare.

Data stingerii creantelor fiscale este data procesului verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile.

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 10 din 14 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 35 din 14 ianuarie 2019).

Prin ordin se aduc o serie de precizari privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

a) pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

 • Legea nr. 13 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 28 din 10 ianuarie 2019).

A fost extinsa cota redusa de TVA de 5% si pentru urmatoarele prestari de servicii:

 1. transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tractiune cu aburi pe linii inguste in scop turistic sau de agrement;
 2. transportul de persoane utilizand instalatiile de transport pe cablu – telecabina, telegondola, telescaun, teleschi – in scop turistic sau de agrement;
 3. transportul de persoane cu vehicule cu tractiune animala, folosite in scop turistic sau de agrement;
 4. transportul de persoane cu ambarcatiuni folosite in scop turistic sau de agrement.”

A fost reglementat faptul ca, prin hotarare, Consiliile locale pot sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru cladirile folosite pentru desfasurarea de activitati sportive, inclusiv cladirile care asigura functionarea bazelor sportive.

Add your article content here.

Avatar

Jeanina Popescu

Author Since:  3 decembrie 2018

Expert contabil; Consultant fiscal