A fost publicat Ordinul ANAF nr. 2862/2019 privind impozitul pe venit persoane fizice

 1. Prima pagină
 2. A fost publicat Ordinul ANAF nr. 2862/2019 privind impozitul pe venit persoane fizice
parte responsabila civilmente

Impozitul pe venit persoane fizice este pus sub observație în cazul persoanelor care nu au procedat la depunerea declarației unice între 2017 – 2018. Așadar, procedura care prevede stabilirea din oficiu a impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice vizează toate veniturile nedeclarate înregistrate în această perioadă.

Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile înregistrate de persoanele fizice este sprijinită prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2862/2019.

Directiva de stabilire din oficiu a impozitului pe veniturilor persoanelor fizice se aplică în cazul:

 • Activităților independente în cazul cărora venitul net este stabilit în sistem real, în funcție de datele contabile;
 • Drepturilor de proprietate intelectuală în cazul cărora venitul net este stabilit fie în sistem real, fie în funcție de cotele forfetare de cheltuieli, diferite de cele pentru care impozitul se reține la sursă;
 • Cedării folosinței unor bunuri specifice pentru care venitul net este stabilit în sistem real, în acord cu datele contabile;
 • Cedării folosinței unor bunuri pentru care venitul net este stabilit în funcție de cotele forfetare de cheltuieli; excepție fac veniturile obținute din cedarea folosinței acelor bunuri pentru care valoarea chiriei este expusă în moneda națională (lei) și pentru care nu s-a procedat la exercitarea opțiunii pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;
 • Activităților agricole în cazul cărora venitul net este stabilit în sistem real, în funcție de datele contabile;
 • Activităților asociate silviculturii și / sau pisciculturii;
 • Cedării folosinței bunurilorîn cazul cărora venitul net este stabilit în funcție de cotele forfetare de cheltuieli, pentru care cuantumul chiriei este expus în moneda națională, în condițiile desfășurării contractului legal de închiriere în anul de impunere;
 • Activităților independente în cazul cărora valoarea venitului net este stabilit pe baza de norme de venit, în condițiile desfășurării activității în anul de impunere;
 • Cedării folosinței bunurilor, aceasta încadrându-se în categoria de venituri din activități independente, hotărâte în baza normelor de venit, respectând condițiile continuării activității în anul de impunere;
 • Transferului de titluri de valoare și alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; în această categorie de venituri se încadrează și transferul aurului financiar;
 • Veniturilror obținute din activități agricole în cazul cărora venitul net este determinat pe baza normelor de venit;
 • Venituri obținute în străînătate și transferate în țară, în cazul cărora legea stipulează că este obligatorie declarația de impunere.

*Notă:

Conform procedurii, pe baza datelor pe care autoritatea fiscală le primește în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației unice de impozit pe venit, se va proceda la întocmirea listelor cu persoanele fizice care nu au respectat obligația depunerii declarației unice. Ulterior, persoanele care nu depus această declarație vor fi notificate să o facă în cel mai scurt timp. Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit persoane fizice se face, așadar, atunci când contribuabilul nu s-a supus legii și după notificarea acestuia de autoritatea fiscală cu privire la depunerea declarației unice.

Pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venit persoane fizice, autoritățile fiscale vor lua în calcul:

 • Informații furnizate de terți;
 • Informații din declarațiile fiscale anterioare;
 • Normele de venit adoptate prin tranșe de venit;
 • Deciziile de impunere obținute în urma inspecțiilor fiscale anterioare;
 • Estimări cu privire la activitățile efectuate în condiții asemănătoare de alți contribuabili.

*În baza acestor informații, autoritatea fiscală va proceda la emiterea formularului 256 privind decizia de impunere din oficiu, pe care i-o va comunica, ulterior, contribuabilului.

Citeste si: https://www.birocratica.ro/romanii-vor-putea-depune-electronic-declaratiile-de-avere-incepand-cu-2022/

Citeste si: https://www.birocratica.ro/scenariu-fiscalitate-previziuni-economice-curente/

Avatar

STUDIOMETRIC SRL

Author Since:  7 septembrie 2018

STUDIOMETRIC SRL este formată dintr-o echipă de specialiști sub coordonarea d-nei Olga Zdrenghea - expert contabil și auditor, cu o experiență profesională relevantă, fiind membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).